Změna akreditace

V dubnu 2019 nám bylo na základě úspěšného pousouzení ze strany ČIA vystaveno nové Osvědčení o akreditaci podle revidované normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Osvědčení platí do září 2021.