V červenci 2015 jsme získali od Ministerstva dopravy ČR nové oprávnění

V červenci 2015 jsme získali od Ministerstva dopravy ČR nové oprávnění

V červenci 2015 jsme získali od Ministerstva dopravy ČR „Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací “. Toto oprávnění se vztahuje na netuhé vozovky. Můžeme tedy provádět diagnostické průzkumy stávajících vozovek a zpracovávat návrhy jejich opravy. V roce 2020 jsme toto oprávnění obhájili a bylo nám vydáno nové pod č. 467/2020 na dalších 5 let.

Zobrazit oprávnění v PDF