V červenci 2015 jsme získali od Ministerstva dopravy ČR nové oprávnění

V červenci 2015 jsme získali od Ministerstva dopravy ČR nové oprávnění

V červenci 2015 jsme získali od Ministerstva dopravy ČR „Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací č. 331/2015“. Toto oprávnění se vztahuje na netuhé vozovky. Můžeme tedy provádět diagnostické průzkumy stávajících vozovek a zpracovávat návrhy jejich opravy.

Zobrazit oprávnění v PDF