ÚVOD

SILNIČNÍ INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST, S.R.O.

působí v oboru zkušebnictví pozemních komunikací jako soukromá nezávislá laboratoř již od roku 1993.

Za tuto dobu se vypracovala ve svém oboru na jednu z nejkomplexnějších zkušebních laboratoří v západočeském regionu. Od roku 1998 je akreditovanou zkušební laboratoří, v roce 2001 jako jedna z prvních získala od Českého institutu pro akreditaci Osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a stejně tak v roce 2005 jako jedna z prvních získala flexibilní rozsah akreditace. V roce 2006 obhájila akreditaci podle nového znění ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a rozšířila její rozsah o odběr vzorků. V letech 2011 a 2016 opět obhájila akreditaci v plném rozsahu. V roce 2019 získala osvědčení o akreditaci podle nové ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

ZKOUŠKY VOZOVEK

Za účelem stálého zlepšování kvality stavebních prací provádíme ověření kvality konstrukcí vozovek, geologický průzkum pro návrh konstrukcí nových vozovek, kontrolní a předávací zkoušky a další zkoušky. Všechny k tomu potřebné zkoušky jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

DIAGNOSTIKY VOZOVEK

V červenci 2015 jsme získali od Ministerstva dopravy ČR „Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací “. Toto oprávnění se vztahuje na netuhé vozovky. Můžeme tedy provádět diagnostické průzkumy stávajících vozovek a zpracovávat návrhy jejich opravy. V roce 2020 jsme toto oprávnění obhájili a bylo nám vydáno nové pod č. 467/2020 na dalších 5 let.

AKTUALITY

Přečtěte si aktuality z dění okolo naší společnosti.

16.4.2019

Změna akreditace

V dubnu 2019 nám bylo na základě úspěšného pousouzení ze […]
26.10.2015

Spouštíme nové webové stránky

Vytvořili jsme nové moderní webové stránky. Věříme, že se Vám […]
23.9.2015

V červenci 2015 jsme získali od Ministerstva dopravy ČR nové oprávnění

V červenci 2015 jsme získali od Ministerstva dopravy ČR „Oprávnění […]