Silniční inženýrská společnost, s.r.o.

slide-silnice

HISTORIE

Silniční inženýrská společnost, s.r.o. působí v oboru zkušebnictví pozemních komunikací jako soukromá nezávislá laboratoř již od roku 1993. Za tuto dobu se vypracovala ve svém oboru na jednu z nejvýznamnějších zkušebních laboratoří v západočeském regionu. Od roku 1998 je akreditovanou zkušební laboratoří, v roce 2001 jako jedna z prvních získala od Českého institutu pro akreditaci Osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a stejně tak v roce 2005 jako jedna z prvních získala flexibilní rozsah akreditace. V roce 2006 obhájila akreditaci podle nového znění ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a rozšířila její rozsah o odběr vzorků. V roce 2019 získala akreditaci podle nové ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

CO DĚLÁME

Silniční inženýrská společnost, s.r.o. provádí zkoušení asfaltů, asfaltových směsí, kameniva, zemin a konstrukčních vrstev vozovek a další s tím související činnosti. Zkoušky a měření provádí kvalifikovaní pracovníci na moderním laboratorním vybavení ve své nové laboratoři v Dobřanech a na stavbách v jihozápadních Čechách. Významně se podílela na kontrole kvality např. při výstavbě dálničního obchvatu Plzně, průmyslových zón, staveb spolufinancovaných EU apod.

Fotografie: