Silniční inženýrská společnost, s.r.o.

působí v oboru zkušebnictví pozemních komunikací jako soukromá nezávislá laboratoř již od roku 1993.

Za tuto dobu se vypracovala ve svém oboru na jednu z největších a nejkomplexnějších zkušebních laboratoří v západočeském regionu. Od roku 1998 je akreditovanou zkušební laboratoří, v roce 2001 jako jedna z prvních získala od Českého institutu pro akreditaci Osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a stejně tak v roce 2005 jako jedna z prvních získala flexibilní rozsah akreditace. V roce 2006 obhájila akreditaci podle nového znění ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a rozšířila její rozsah o odběr vzorků.

Zkoušky vozovek

Za účelem stálého zlepšování kvality stavebních prací provádíme ověření kvality konstrukcí vozovek, geologický průzkum pro návrh konstrukcí nových vozovek, kontrolní a předávací zkoušky a další zkoušky. Všechny k tomu potřebné zkoušky jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

7

Laboratoř

Jednou z nejčastěji prováděných zkoušek jsou rozbory asfaltových směsí. K rozborům a zkouškám využíváme naši vlastní laboratoř.

12

Diagnostiky vozovek

V červenci 2015 jsme získali od Ministerstva dopravy ČR „Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací č. 331/2015″. Toto oprávnění se vztahuje na netuhé vozovky. Můžeme tedy provádět diagnostické průzkumy stávajících vozovek a zpracovávat návrhy jejich opravy.

4

Aktuality

Přečtěte si aktuality z dění okolo naší společnosti.

Spouštíme nové webové stránky

26 Říjen 2015

Vytvořili jsme nové moderní webové stránky. Věříme, že se Vám budou líbit.

Více......

V červenci 2015 jsme získali od Ministerstva dopravy ČR nové oprávnění

23 září 2015

V červenci 2015 jsme získali od Ministerstva dopravy ČR "Oprávnění k provádění průzkumných a...

Více......